Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 
 
 
 
✿ Press Release หลัง ครม. ไฟเขียว ให้เดินหน้าดำเนินโครงการเหมืองแร่โปแทซ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
   
 
✿ วิธีแอด Line OA โปแตซเพื่อคนอุดร
   
 
✿ เชิญชวนผู้ที่มีที่ดินอยู่ในเขตตรวจสอบสิทธิรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น
   
 

✿ เอกสารที่ต้องเตรียมในการมายื่นขอลงทะเบียนรับเงินค่าทดแทน

 
 
✿ Press Release ประทานบัตรคลอดแล้ว APPC พร้อมลุยเดินหน้าการทำเหมือง
   
 
✿ Press Release ความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่โพแทซจังหวัดอุดรธานีภายหลังได้รับประทานบัตร
   
 

✿ Workflow รับเรื่องร้องเรียน APPC

   
 
✿ แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
   
 
✿ การดำเนินการเรื่องร้องเรียน APPC
   
 
✿ Press Release ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมโครงการเหมืองแร่โพแทซอุดรธานี
 
 
กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน ประจำปี 2566
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน ประจำปี 2566
 
 
✿ Press Release นายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจราชการและลงพื้นที่เหมืองแร่โพแทซอุดรธานี
 
 
✿ Press Release ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานีหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร
 
 
✿ คณะอนุกรรมการทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน APPC เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2567