Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 
เปิดสอบคัดเลือกนักศึกษาทุน APPC

 

 
 

           วันที่ 13 มิ.ย. 58 โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี เปิดสอบคัดเลือกนักศึกษาทุน APPC ในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 90 คนเพื่อคัดเลือก
ให้เหลือ 70 คน ระดับ ปวช. รับ 50 ทุน ระดับ ปวส. 20 ทุน ซึ่งในการเข้าสอบในครั้งนี้ น้องๆ ก็เตรียมตัวมาดี โดยน้องๆ ส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์
และจากครอบครัวที่ทราบข้อมูลโครงการเหมืองแร่โปแตซ และทางโครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี จะประกาศผลสอบในวันที่ 22 มิ.ย. 56และจะมีพิธีในการมอบทุน
การศึกษา ในวันที่ 25 มิ.ย.58 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี