Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ ร่วมด้วย จนท.ทหาร ลงแขกเกี่ยวข้าวบ้านโนนทรายฟอง

 
 

ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายชัยทัศน์ บุตรกระธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ บ้านโนนทรายฟอง หมู่ 9 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายวิมล สุระเสน นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานเปิดงาน และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

การลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ บ้านนางตุ๋ย วรรณษา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนทรายฟอง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 24 เจ้าหน้าที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ตำบลนาม่วง โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับชาวบ้านโนนทรายฟองและได้สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย