Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ ร่วมสร้างรอยยิ้มผ่านบทเพลง มอบแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ฯ

 
 

โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดนตรีจิตอาสา กับชมรมขับขานตำนานเพลง เพื่อมอบความบันเทิงแก่ผู้เข้ารับบริการ
และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

บรรยากาศภายในโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จากกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานบันเทิง ทั้งจาก คณะหมอลำเสียงอีสาน
นำโดย พ่อชาลี ฮอลิเดย์ รวมทั้งบทเพลงอันไพเราะจากนายเพชร พรหมวิเศษ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ร่วมมอบ
ความสุขแก่ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมดนตรีจิตอาสากับชมรมขับขานตำนานเพลง ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผ่อนคลายและเป็นการมอบความสุขความบันเทิงแก่ผู้ป่วยและญาต
ิ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะจัดกิจกรรมทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี พร้อมให้ความร่วมมือและมีความยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์นี้