css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play

                 
 
 
 
 
 
     

อุดรโปแตซ ร่วมงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ประจำปี 2567

   

                 
 
 
 
 
 
         


พิธีมอบทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2566


เสียงจากชาวบ้าน นางสมพิศ สมศรีใส
เสียงจากชาวบ้าน นายประจวบ แสนพงษ์
 
   


วีดีทัศน์ โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี
"น้ำบาดาล" ใช้อย่างประหยัดปลอดภัยจากสารหนู