Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play

                 
   
 
   
     

อุดรโปแตซ ชวนประธาน อสม. อำเภอประจักษ์ฯ
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

   

                 
 
 
 
 
 
         
วีดีโอ ชาวนากับเหมืองโปแตซ
วีดีโอ เจ้าขุนศรีกับผู้ใหญ่บ้าน ไขข้อข้องใจเหมืองแร่โปแตซ