Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

แนะนำบริษัท

 
 


บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC)  หรือที่เรียกว่าโครงการอุดรโพแทช ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตแร่โพแทชในบริเวณจังหวัดอุดรธานีจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม  และบริษัทได้สำรวจพบแร่โพแทชคุณภาพดี 2 แหล่ง คือ แหล่งอุดรใต้ และแหล่งอุดรเหนือ  โดยมีแผนที่จะพัฒนาแหล่งอุดรใต้เป็นอันดับแรก

โครงการฯ ประกอบด้วยพื้นที่คำขอประทานบัตร 4 แปลง ตั้งอยู่ในเขตบางส่วนของตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ และตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี กับเขตบางส่วนของตำบลนาม่วง ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 26,446 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา จากการ
สำรวจ แหล่งแร่โพแทชในพื้นที่โครงการ พบว่าแหล่งแร่วางตัวในแนวค่อนข้างราบที่ความลึกจากผิวดินประมาณ 300-400 เมตร โดยมีความหนาของชั้นแร่เฉลี่ย 3-4 เมตร
และมีความสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 23.50 ถือเป็นแหล่งแร่โพแทชที่มีคุณภาพที่ดีแหล่งหนึ่งของโลก โดยใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 2 ปี ระยะเวลาการทำเหมือง 21 ปี
และระยะการปิดเหมืองและฟื้นฟูสภาพเหมือง 2 ปี มีกำลังการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทชสูงสุด 2 ล้านตัน/ปี