Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี ร่วมแบ่งปัน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน”

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” เพราะตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษาและการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนของนักเรียนจากเจ้า
ของภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจที่จะพูดกับชาวต่างชาติ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาอีกด้วย เมื่อเล็งเห็นถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงมี
การจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 จำนวน 1,000 คน โดยหมุนเวียนนักเรียนเข้าเรียนกับครูเจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทุกคน และทุก
ระดับชั้น

 
 

     ทางด้านอาจารย์ไสว ศรีวิไล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้พูดถึงโครงการนี้ว่า “โครงการนี้ลองผิดลองถูกมาแล้วกว่า 8 ปี เนื่องจากก่อนหน้านี้ทาง โรงเรียน
ยังไม่มีงบในการจัดจ้างครูเจ้าของภาษา อาศัยการสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนและของสพฐ. ซึ่งก็มีมาให้แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการจ้างครูมาสอนเด็กๆ โรงเรียนก็มีการจัด
หางบในการว่าจ้างครูสอนภาษาแบบชั่วคราว หรือขออาสาสมัครจากชุมชนใกล้ๆ โรงเรียนบ้าง มีทั้งแบบจิตอาสา และแบบเขยฝรั่ง ซึ่งก็ถือว่ามาสอนได้ในระดับหนึ่ง แต่จะให้มา
สอน แบบเต็มรูปแบบเต็มหลักสูตรนั้นยังติดขัดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอีกมาก และยังไม่ตรงกับหลักสูตรที่ทางโรงเรียนต้องการจึงทำให้ต้องมีครูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน กัน
บ่อยครั้ง

 
       จนมาถึงวันนี้ ก็จัดเก็บงบประมาณจากผู้ปกครองเด็ก เพื่อมาว่าจ้างครู ซึ่งได้ว่าจ้างมาจากเว็บไซต์จัดหาครูสอนภาษา ก็ได้ครูจากสถาบันสอนภาษาฯ มาจำนวน 3 คน เป็นครู
ภาษาอังกฤษ 1 คน และ ครูภาษาจีนจำนวน 2 คน ค่าจ้างก็ตกคนละ 45,000 บาท/เดือน เท่ากับ เดือนละ 135,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นงบที่มีจำนวนมากพอสมควร ทาง
โรงเรียนได้นำงบที่เก็บจากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 400 บาท/เทอม ตกวิชาละ 200 บาท/เทอม แต่ก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่ชุมชนต่างๆ ใกล้เคียงโรงเรียนยังมีครอบครัว ที่ฐานะดี
ปานกลาง และยากจน ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้าง แล้วแต่ครอบครัวไหนที่มีทุนทรัพย์ให้แก่บุตรหลาน ถ้าเด็กคนไหนเก็บไม่ได้เราก็ไม่ได้บังคับ เพราะจาก ที่ผมเคยลง
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน บางคนก็ไม่ได้อยู่กับ พ่อ แม่ แต่อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย รายได้หามาจุนเจือครอบครัวก็ไม่ได้มีมาก ทางโรงเรียนก็ต้องเข้าใจในครอบครัวเด็กด้วย แต่เรา ก็ไม่ได้
ตัดโอกาสของเด็ก ก็ยังคงให้เด็กได้ศึกษาวิชาหลักนี้ต่อไป เพื่อให้ครบหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้และเพื่อประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง  ซึ่งถึงแม้งบประมาณใน การจ่ายค่า จ้างครู
เราจะหามาได้ แต่งบในการจัดซื้ออุปกรณ์เราก็ยังต้องหาเพิ่ม อุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอนก็เก่าและเสื่อมไปตามกาลเวลา ซึ่งตอนนี้ก็ยังพังและยัง ไม่ได้รับการซ่อมแซม
ทางโรงเรียนจึงอยากจะขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มองเห็นถึงความสำคัญในโครงการนี้ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ หรืออุปกรณ์โสตฯ อาทิ คอมพิวเตอร์ – เครื่องฉาย
– จอ – แผ่นการเรียนการสอน – กระดาษ A4 ซึ่งกระดาษมีความจำเป็นอย่างมากในการจัดทำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียน 1,000 คน ต้อง มีกระดาษจัดทำเล่มแบบฝึกหัด
คนละ 2 เล่ม (วิชาละเล่ม) ซึ่งในจุดนี้ยังไม่มีงบในการจัดหากระดาษมาให้นักเรียน ก็อยากจะถือโอกาสนี้ ขอความอนุเคราะห์ผ่านไปยังท่านที่สนใจ นะครับ ถ้าหากใครที่อยากจะช่วย
สนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กๆ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ก็สามารถติดต่อมายัง อ.ไสว ศรีวิไล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศได้นะครับ ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 086-229 6147 (อ.ไสว) หรือเบอร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โทร 042-295 203 ก็ได้ครับ”
 
 


     ทั้งนี้โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่ ที่จะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในวันข้างหน้า ในด้านของภาษาต่างประเทศ
จึงร่วมสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นจอ LED ขนาด 49 นิ้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 58 นำโดย นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัดพร้อมทีมงาน เข้าพบ นายอานนท์ รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร เพื่อทำพิธีมอบจอ LED ให้แก่ทางโรงเรียน
ไว้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโครงการนี้ หรือวิชาอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างเต็มที่ และนำสิ่งที่เรียนรู้มา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำมา
พัฒนาบ้านเมืองของตนเอง ให้เจริญก้าวหน้า และช่วยกันสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่นเรา เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับลูกหลานสืบต่อไป

 
 


       สุดท้ายนี้โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ใกล้เคียง พื้นที่ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี หากมีใครสนใจหรืออยาก
ส่งเสริมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ขอเชิญร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ที่ห้องอำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารได้ เวลา
ดำเนินการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. เป็นต้นไป หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 086-229 6147 (อ.ไสว) หรือเบอร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร โทร 042-295 203
ตามวันเวลาที่กำหนด