Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซ อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ

 
 

                วันที่ 30 พ.ค. 58 โครงการเหมืองแร่โปแตซ อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่
และประชาชนที่มารอดูขบวนแห่อยู่บริเวณรอบถนนมิตรภาพ

                บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือ เดือน 7 อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชา
แถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อขบวนเริ่มเคลื่อนตัวสายฝนก็โรยปรายลงมา สร้างเสียงฮือฮา และเย็นชุ่มฉ่ำ คลายความร้อนให้กับประชาชนผู้มาร่วมขบวน
ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก