Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

“เปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 
 และฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร

 
  
              “วันที่ 3 เมษายน 2558 โครงการเหมืองแร่โปแตซอุดรธานี ร่วมออกบูธงาน “เปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558  และฝึกอบรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87
พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีหน่วยงานราชการ
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน
              ทั้งนี้โครงการเหมืองแร่โปแตซร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นำทีมโดย นายคฑาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์
พร้อมทีมงาน ร่วมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานโครงการ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมบูธเป็นอย่างมาก”