Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

คณะผวจ.อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุดรโปแตซ

 
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี โดย นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ในโอกาสลงตรวจพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 1/2560

  นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานีว่า ปัจจุบันประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการนำเข้าแม่ปุ๋ยทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปีละหลายแสนตัน โดยสำหรับโพแทสเซียมมีการนำเข้ามากถึง 700,000 ตันต่อปี ดังนั้น หากโครงการฯ เกิดขึ้น จะสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกรได้อีกด้วย

"นอกจากโครงการ จะสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้แก่ประเทศจากการส่งออกแร่โพแทชได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังส่งผลให้รัฐบาลยังได้รับผลประโยชน์ทั้งค่าภาคหลวง ผลประโยชน์พิเศษเพื่อรัฐ เงินโบนัส และเงินสนับสนุนการศึกษารัฐ เงินปันผลที่รัฐถือหุ้น และภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 75,800 ล้านบาท นอกจากนี้ ชุมชนก็จะได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบกองทุนตามกฎหมายและกองทุนที่โครงการมอบให้แก่ชุมชนโดยสมัครใจ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,011 ล้านบาท นับเป็นโครงการที่ริเริ่มการจัดสรรผลประโยชน์ทางตรงให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม" นายวรวุฒิกล่าว

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พื้นที่ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า สถานีรถไฟหนองตะไก้ และโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี โดยเป็นการทำงานเชิงรุกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี (กรอ.จังหวัดอุดรธานี) เพื่อออกแบบการขนส่งทางรถไฟ รองรับพื้นที่ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ลานพักตู้สินค้า จากโครงการที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

           ทั้งนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวในตอนท้ายว่า หน่วยงานราชการจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งต้องกล้าตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของภาคส่วนต่างๆ โดยในส่วนของผู้ประกอบการ ก็จะต้องดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ มีความเข้าใจกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป