Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 
โครงการเหมืองแร่โปแตซ มอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อสารธารณะประโยชน์
 
 

               วันที่ 11 มิ.ย. 58 โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์ พร้อม Printer
สนับสนุนชมรมร่วมช่วยด้วยใจ เพื่อปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ โดยมี ว่าที่ ร.ท.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ประธานชมรมร่วมช่วยด้วยใจ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโสตฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

               โดยทางโครงการได้เปิด VDO ข้อมูลโครงการ และได้รับคำแนะนำจาก ท่านดร.ธีรวัฒน์ เจริญราช ผอ.ศูนย์วิจัยฯ มข.วิทยาเขต หนองคาย ได้แนะนำว่าถ้าหากโครงการเหมืองแร่โปแตซฯ ทำได้ในเรื่องของมาตรการป้องกันได้สิ่งแวดล้อมตามที่นำเสนอมา หรือตาม EIA ระบุไว้ ผมว่าสามารถทำได้ แต่ขอให้นำมาตรฐานของต่างประเทศมาใช้ นำเทคโนโลยีที่ดีมาใช้ ก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดี