Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 
Multimedia

 
 
 


 
 
>เบื้องลึกเบื้องหลัง เจาะอุโมงลอดแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
>นายกสมพงษ์ พรมวิเศษ ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดประชุมคณะผู้บริหาร - สท เทศบาลตำบลหนองไผ่
 
 
>ประชุมกลุ่มย่อย -- ภาพกิจกรรม ต หนองไผ่
 
 
>นายไพบูลย์ คำชมภู ตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ ต.ห้วยสามพาด ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ สพม.
 
 
>ชาวบ้าน – นางบุญศรี จันทา บ.โนนสมบูรณ์ ม.12 ต.ห้วยสาามพาด งานประชุมรับฟังความคิดเห็น
 
 
>ชาวบ้าน – นายสุนัน  วัดโพน ชาวบ้าน บ.ป่าก้าว ม.9 ต.ห้วยสามพาด เข้าร่วมประชุมคณะผู้ปกครอง

 
 
>นายประนัย วรณพันธ์ นิสิตเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 
 
>น.ส พิชชานันท์ พัฒนานุโรจน์ นิสิตเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
 
 
>ข้อมูลโครงการอุดรโพแทช
 
 
>โครงการอุดรโพแทช จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1
 
 
>ความคิดเห็นของนางสุวิมล  คำแหงผล ต่อโครงการเหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี
 
 
>ความคิดเห็นของนางดวงตา ภูกุล ต่อโครงการเหมืองแร่โปแตซ จ.อุดรธานี
 
 
>การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอุดรโพแทช ณ บ้านชัยพร ต.โนนสูง จ.อุดรธานี
 
 
>ความคิดเห็นต่อโครงการอุดรโพแทชของหมอดินอาสา จ.อุดรธานี