Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซร่วมต้อนรับ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี