Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โปแตซ ร่วมกับนายอำเภอเมือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ มอบน้ำดื่มผู้ยากไร้ หนุนโครงการขจัดความยากจนฯ
ในเขตประทานบัตร

 

 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วย ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยมี นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นปะธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

 

 
 

      

และทางโครงการอุดรโปแตซ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้ ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากทางหน่วยงานราชการ ซึ่งข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูล IP map ถือเป็นฐานข้อมูล Big Data ที่จะทำให้ทางโครงการฯ เจาะเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นของเรา ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ซึ่งในวันนี้ทางโครงการอุดรโปแตซ ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับผู้ยากไร้ ร่วมกับนายอำเภอเมืองอุดรธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ กำนันตำบลหนองไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ.หนองหิน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

 
              

นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนโครงการขจัดความยากจนฯ อย่างเต็มที่ ในทุกพื้นที่ในเขตประทานบัตร เพราะทางโครงการฯ มีกองทุนโดยสมัครใจ

ที่จะมอบประโยชน์ให้กับคนในเขตพื้นที่ประทานบัตร มากกว่า 3,100 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณจากกองทุนเหล่านี้ จะสามารถเข้าถึงประชาชนและนำไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ประทานบัตรได้อย่างแท้จริง ขอวิงวอนภาครัฐ เร่งพิจารณาอนุญาตประทานบัตรให้กับโครงการอุดรโปแตซ ได้เกิดขึ้นในเร็วนี้ เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน