Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

 

โปแตซร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน นายกหนองไผ่เน้นย้ำ รับคนในพื้นที่เข้าทำงานเป็นอันดับแรก

 

 
 

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วย นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมตำบลหนองไผ่ เพื่อจัดทำ ทบทวนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ  ศาลากลางบ้าน ม.4 บ.หนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

 
 

      

ด้านนายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ โครงการอุดรโพแทช ได้มีการแจ้งข่าวความคืบหน้าการขอประทานบัตรของโครงการ แจ้งเรื่องผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งนี้ชาวบ้านได้สอบถามการรับกองทุนเงินค่าทดแทน (ค่าลอดใต้ถุน) ซึ่งทางชาวบ้านก็ยังรอคอยว่าจะได้รับเงินงวดถัดไป ในเร็ววันนี้

 
              

อีกทั้งท่านนายกสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ได้เน้นย้ำทางโครงการอุดรโปแตซ ให้มีการรับแรงงานเป็นคนในพื้นที่เป็นอันดับต้นๆ ตามคุณสมบัติและตำแหน่งงานที่เหมาะสม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไป