Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่

 
 

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้แทนโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ ณ เทศบาลตำบลหนองไผ่ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายเล็ก สรวงศิริ กำนันตำบลหนองไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายสมพงษ์ พรมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 
 

      

ทั้งนี้โครงการอุดรโปแตซ มีการนำข่าวสารจากสื่อ แจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องของ “ปุ๋ยแห่งชาติ” เพราะตอนนี้กระแสเรื่องปุ๋ยแพงกำลังได้รับความสนใจ เกษตรกรชาวไทยวิงวอนภาครัฐ ให้เร่งแก้ปัญหาปุ๋ยแพงมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า ไทยมีแผนที่จะสร้างโรงงานแม่ปุ๋ยด้วยตนเอง โดยจะใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในประเทศ นำมาเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยโพแทสเซียม เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งทางโครงการอุดรโปแตซ ก็เป็นหนึ่งในสามเหมือง ที่ทางภาครัฐให้ความสนใจที่จะพัฒนาต่อไป ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตประทานบัตร ถ้าหากโครงการอุดรโปแตซได้เกิดขึ้น จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างมหาศาล อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาราคาปุ๋ยที่พุ่งไม่หยุด หากเราผลิตใช้เองในประเทศได้ อย่างน้อยเราก็ลดค่าขนส่งสินค้าลงได้เยอะแน่นอน