Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ผจก.ฝ่ายกฎหมายโปแตซ เป็นวิทยากรบรรยายปัญหาความรุนแรง สิทธิบทบาทสตรี ณ ทม.โนนสูง – น้ำคำ

 
 

 

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ มีนายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง - น้ำคำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ 

 

 
 

      

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการมอบรางวัลสตรีดีเด่นให้กับสตรีดีเด่น ทั้ง 20 ชุมชน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยแล้ว ทางด้านนายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายโครงการอุดรโปแตซ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ สตรีที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพื่อให้ความรู้แก่สตรี ในเรื่องของ สิทธิ บทบาท ความรู้การเหลื่อมล้ำทางเพศ รวมถึงสิทธิที่จะมีชีวิตโดยไม่ถูกใช้ความรุนแรง เพื่อให้เหล่าสตรีไทยทุกคน มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในสิ่งที่ตนเองโดนเอารัดเอาเปรียบ ให้รู้เท่าทันสังคมในปัจจุบันมากขึ้นอีกด้วย