Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซนำทีม สร้างสุขผู้สูงวัย ออกกำลังกาย คลายความเครียด ลดความกังวล

 
 

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายเทวัญ ศรีสุวิภา ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและครอบครัว ประจำปี 2564 ณ เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ โดยมี นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ เป็นประธานในพิธี

 
 

      

เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ เปิดโครงการสร้างสุขผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและครอบครัว ประจำปี 2564
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับวัย

 
              

       
 

ทั้งนี้โครงการอุดรโปแตซ จึงนำทีมวิทยากรเข้าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ อีกทั้งออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า เป็นอุปกรณ์พื้นบ้านที่หาได้ง่าย นำมาเป็นอุปกรณ์ในการออกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ นำท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวัน มาประยุกต์ใช้ในการออกกำลังกายเบาๆ เพื่อความแข็งแรงและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ฟุ้งซ่าน ลดภาวะความเครียด ลดปัญหาอัลไซเมอร์ กระตุ้นให้สมองได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย