Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม สนับสนุนบุญมหาชาติ วัดในเขตพื้นที่ประทานบัตร

 
 


วันที่ 15 มีนช่วงเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสี่ หรืองานบุญมหาชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ประทานบัตรโครงการฯ โดยภายในงานได้มีกิจกรรมสอยดาวการกุศล, แห่ผะเหวดเข้าเมือง, เทศน์มหาชาติ, และแห่กัณฑ์หลอน รูปแบบการจัดงานบุญมหาชาติยังนิยมจัดกิจกรรมสอยดาวการกุศล โดยรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา และให้ชาวบ้านได้ร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆ เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมการกุศล ซึ่งโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุนของรางวัลสอยดาว แก่วัดต่าง ๆ ร่วมออกโรงทานแจกน้ำหวาน อีกทั้งร่วมแห่ผะเหวดเข้าเมือง รวมทั้งร่วมทำบุญถวายปัจจัย และร่วมกิจกรรมภายในงานร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่

 
 

   

 
 

   


 
 
ในปัจจุบันภาคอีสานนิยมทำกันทุกหมู่บ้าน เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปอีกทางหนึ่งงานบุญมหาชาตินี้ ถือเป็นงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ให้ระลึกถึงการบำเพ็ญบุญ ยึดถือความดี สละความเห็นแก่ตัว เพื่อบรรพบุรุษชาวไทยอีสานแต่โบราณถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายให้ความสนใจร่วมมือร่วมใจ นอกจาก “ความเชื่อ” “ความศรัทธา” ที่ไม่เสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้ว งาน “บุญผะเหวด” ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบต่อไปยังคนรุ่นลูก รุ่นหลานของชาวอีสานอีกด้วย