Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

วันเด็กแห่งชาติอุดรโปแตซ ดึงชุมชนมีส่วนร่วม เปิดเวทีส่งเสริมเยาวชนกล้าแสดงออก

 
 

    วันที่ 13 มกราคม 2561 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่เขตประทานบัตร เข้าร่วมแสดงกิจกรรมบนเวทีในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี และ ผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     นายภาณุ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้จัดการส่วนบริหารและราชการ โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธี กล่าวว่า โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้เด็กๆ เยาวชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการฯ

      ร้อยโทชาญยุทธ  นวลหอม ผู้แทนจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ซึ่งในปีนี้ ได้จัดกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์มาร่วมแสดงในงานวันเด็ก กล่าวว่า ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโครงการอุดรโปแตซเป็นประจำทุกปี นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ในฐานะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและชุมชน อันจะก่อให้ให้เกิดความรัก ความคุ้นเคย นำไปสู่การอยู่ร่วมกันภายในชุมชนต่อไป


      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมทำการแสดงบนเวที ประกอบด้วยการแสดงจากศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองตะไก้ การแสดงวงดนตรีโปงลางจากโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ การแสดงจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่-หนองหิน การแสดงโชว์ยุทธวิธีการซ้อมรบจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา การแสดงจากน้องๆ โครงการ Potash Smart Kids และการแสดงสุดพิเศษจากทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ นอกจากนี้ ยังมีซุ้มกิจกรรมวาดภาพระบายสี และเครื่องเล่นให้บริการแก่เด็กๆ ได้ร่วมสนุกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ด้านนายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้ประพันธ์บทกลอนเพื่อมอบแก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 
                                  

         เด็กโปแตซ มาร่วมกัน เล่นสนุก                 มีความสุข สุดบันเทิง เเละหรรษา
ร่วมรำลึก ประทับใจ ทุกเวลา                    จัดทุกครา มาทุกที น่าชื่นใจ
     โปแตซเป็น ผู้ใหญ่ใจดี ที่นึกถึง                วันเด็กจึง ช่วยกันจัด ให้หรรษา
         ขอให้เด็ก มีความสุข ชื่นชีวา                     มาเถอะมา ย้อนเวลา เป็นเด็กกัน