Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

ชาวบ้านโคกสง่า ล้อมวง รับข่าวสารอุดรโปแตซ

 
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่บ้านโคกสง่า ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบปะพูดคุย แจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่ เตรียมความพร้อมก่อนเหมืองเปิด

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวกับชาวบ้านที่ร่วมพูดคุย เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ว่าปัจจุบันขั้นตอนการขออนุญาตประทานบัตรอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านที่อยากมีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงลูกหลานคนในพื้นที่ ที่อยากทำงานใกล้บ้าน ก็สามารถลงทะเบียนสมัครงานไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก นับเป็นโอกาสดีของคนในพื้นที่ที่จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานกับโครงการฯ ก่อนบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ที่ชุมชนจะได้รับการจัดสรรเมื่อเริ่มดำเนินโครงการฯ โดยกองทุนที่ชุมชนได้รับ จะครอบคลุมทั้งด้านการติดตามตรวจสอบโครงการฯ การให้ผลประโยชน์ต่อเจ้าของพื้นที่โดยตรง และการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งชุมชนรอบพื้นที่โครงการฯ จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ งบประมาณสูงถึง 5,011 ล้านบาท