Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ เปิดบูธรับสมัครนักศึกษาทุน ในงานปฐมนิเทศ วท.กาญจนาภิเษก

 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการเหมืองแร่โพแทช ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเยาวชนเอพีพีซี ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ภายในงาน มีทั้งบุคลากรของวิทยาลัย นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยนิทรรศการของโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ที่เข้าสอบถามข้อมูล พร้อมรับชมวิดีทัศน์ข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งจัดแสดงตัวอย่างแร่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเห็นตัวอย่างแร่และทดลองสัมผัสด้วยตนเอง

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในสถาบันอาชีวะศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อรับทุนการศึกษา ในโครงการ นักศึกษาทุนเยาวชนเอพีพีซี ซึ่งเปิดรับสมัครเป็นรุ่นที่ 11 โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก