Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

อุดรโปแตซ ร่วมงานปลูกป่าจังหวัดอุดรธานี เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวอุดรฯ

 
 

            วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะทีมงานจากบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
นำโดย นายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการกาชาดรวมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ดงหนองทา ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน

           กิจกรรมการปลูกป่า ในโครงการกาชาดรวมใจปลูกต้นไม้ฯ ในครั้งนี้ จัดโดย จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยมีภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมปลูกกล้าไม้กว่า 10,000 ต้น ในพื้นที่ 50 ไร่ โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป