Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการอุดรโปแตซ ร่วมปลูกป่าร่วมกับเทศบาล ต.หนองขอนกว้าง

 
 

                วันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ ตำบลโนนสูง
พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกนาคอง บ้านหนองแหลม หมู่ 8 โดยมี นายอำนาจ
สาทาวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนมาก

โครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ตามแนวทางการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จึงได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าอาหารว่างแก่แขกผู้เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย