Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนโครงการดนตรีพื้นบ้านให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะไก้

 

 
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้าน
สืบเนื่องจากทางโครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี มีการสนับสนุนโครงการดนตรีพื้นบ้านให้กับโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เพื่อให้น้องๆ ได้กล้าแสดงออกและส่งเสริม
ให้น้องๆ นักเรียนได้ฝึกทักษะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสาน ด้านการดนตรีและนาฏศิลป์

 
 

ทั้งนี้ทางโรงเรียน นำโดยนายวิริยันต์ ตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ คณะครู พร้อมทั้งคณะกรรมการโรงเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีน้องๆ โชว์การแสดง
วงโปงลางโดยบรรเลงเพลง "รำวงโปแตซ" ซึ่งเป็นบทเพลงของโครงการเหมืองแร่โปแตซ พร้อมทั้งร่วมกันรำวงอย่างสนุกสนาน ทีมโปงลางดนตรีพื้นบ้านควบคุมฝึกสอนโดย
ท่านผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นครูผู้ฝึกสอนในเรื่องของเครื่องดนตรีให้กับน้องๆในโครงการนี้

ทั้งนี้ทางโครงการมีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมดีๆให้กับชุมชน ถ้ากิจกรรมนั้นส่งเสริม หรือ สนับสนุน สร้างเสริมสิ่งดีๆ ให้กับท้องถิ่นของเรา ดังคำกล่าว
ของท่านผู้จัดการใหญ่ที่ว่า "โครงการดนตรีพื้นบ้านถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับ การมีน้ำใจคือเรื่องหลัก เรื่องเงินคือเรื่องรอง เราเน้นที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับชุมชน ตอนนี้
เรากำลังสร้างคนรุ่นใหม่ คนรุ่นนี้คือคน ที่จะมาทำงานให้กับโครงการเหมืองแร่โปแตซ เราไม่เน้นเรื่องเงิน แต่เราจะมุ่งเน้นที่ว่า เราจะเอาเงินนั้น ไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืนและแท้จริง