Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานีร่วมออกโรงทาน งานบุญมหาชาติ ณ วัดสุวรรณุทการาม

 

 
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานีร่วมออกโรงทาน งานบุญมหาชาติ ณ วัดสุวรรณุทการาม
            โครงการเหมืองแร่โปแตซ จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายชัยทัศ บุตรกระธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน ร่วมออกโรงทานแจกซาลาเปางาน
บุญมหาชาติ ณ วัดสุวรรณุทการาม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2559 มีพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ พร้อมทั้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมสมทบทุน
สร้างอุโบสถหลังใหม่อีกด้วย

            ทางวัดได้จัดบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติทุกปี เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณี
การบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัย
เพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมี การเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญ
คุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า