Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มุ่งสู่งานอาชีพ
ปีการศึกษา 2558  ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

 

 
 

โครงการเหมืองแร่โปแตซจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ มุ่งสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ และมอบใบรับรองวุฒิการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในภาคเรียนนี้ด้วย

ทั้งนี้ทางโครงการฯ นำโดยนายคทาวุธ แก้วมณีชัย หัวหน้าส่วนรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมทีมงานได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 400 แก้ว และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
กับน้องๆนักเรียน ชมการทำโครงงานประดิษฐ์ของใช้และการทำขนมไทย มุ่งเน้นไปสู่งานอาชีพ ซึ่งงานนี้น้องๆ ก็สร้างเสียงหัวเราะสนุกสนานได้อย่างน่ารัก สดใส สมวัย