Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 


โปแตซแจ้งข่าวผู้นำท้องถิ่นหนองไผ่ หลังมติ ครม.ไฟเขียว เตรียมการจ้างงานและผลประโยชน์ต่อชุมชน

 

 
 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทีมงานโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุมฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ ณ ศาลาประชาคม ม.6 บ.หนองนาเจริญ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายเล็ก สรวงศิริ กำนันตำบลหนองไผ่ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 
 

      

 

ด้านโครงการอุดรโปแตซ ได้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายปกครองตำบลหนองไผ่ พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าของโครงการ หลังครม. มีมติไฟเขียวให้ดำเนินโครงการอุดรโปแตซ แจ้งเรื่องผลประโยชน์ กองทุนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังโครงการได้ประทานบัตร ทุกภาคส่วนต้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างแท้จริง อีกทั้งจะมีการจ้างงาน หากเหมืองเกิดขึ้นจะมีการทยอยจ้างงานเป็นช่วงๆ และในช่วงนี้ทางโครงการอุดรโปแตซ ดำเนินการนำส่งรายงานผลการตรวจติดตามผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับทางผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป