Contact us
 


                       

css buttons by Css3Menu.com

           
Pause Play
 


โปแตซร่วมต้อนรับ คณะดูงาน โรงเรียน สร้างสุข สมวัย ทม.โนนสูง - น้ำคำ

 

 
 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสมโภชน์ วงศ์ประทุม หัวหน้าส่วนชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมกับ นายอดิศักดิ์ ครสวรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง - น้ำคำ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองโนนสูง – น้ำคำทุกคน

 

 
 

      

 

ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ มีการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่น มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะครูรำบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือเรียกขวัญให้กับแขกผู้มาเยือน พร้อมทั้งมอบหมอนขิด อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี ให้กับคณะแขกผู้มาเยือน พร้อมทั้งมีการแสดง “ชุดเห่เรือ” จากคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยมีคุณครูอาสาของโครงการอุดรโปแตซ นำทีมร่วมแสดง สร้างสีสันเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนในครั้งนี้